Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Sängar i vården

Detta är ett underlag för utformning av egna lokala rutiner för respektive enhet.

Allmänt

 • Följ  basala hygienrutiner.
 • Använd desinfekterbara kuddöverdrag.
 • Punktdesinfektion ska alltid utföras direkt vid spill och stänk.
 • Mekanisk bearbetning (gnugga) är förutsättningen för ett bra resultat vid rengöring och desinfektion.
 • Rengöring av hela sängen utförs i samband med storstäd.

Slutstädning av säng

Patient som inte har känd smitta, inte blöder, kräks, har diarré eller är inkontinent:

 • Ta med tvättsäck på stativ in på rummet.
 • Ta bort textilier från sängen.
 • Lägg alla textilier var för sig i tvättsäck, exempel ta ut filt/täcke ur påslakan.
 • Rengör sängens tagytor och kudd- och madrassöverdrag med rengöringsmedel och vatten.
 • Renbädda sängen.

Patient som har blött, kräkts, har diarré, haft feber eller varit inkontinent:

 • Ta med tvättsäck på stativ in på rummet.
 • Ta bort textilier från sängen.
 • Lägg alla textilier var för sig i tvättsäck, exempel ta ut filt/täcke ur påslakan.
 • Desinfektera sängens tagytor och kudd- och madrassöverdrag med desinfektionsmedel enligt "Lathund för val av kem".
 • Inspektera kudd- och madrassöverdrag så att de är synligt rena och hela. Om överdrag inte är rent, skicka på tvätt. Inspektera även kudde och madraskärna. Om överdrag inte är hela eller madrassen synligt nedsmutsade, kassera enligt lokal rutiner.
 • Renbädda sängen.

Patient som har känd smitta:

 • Ta med tvättsäck på stativ in på rummet.
 • Ta bort textilier från sängen innan rummet städas.
 • Lägg alla textilier var för sig i tvättsäck, exempel ta ut filt/täcke ur påslakan.
 • Desinfektera sängens tagytor och kudd- och madrassöverdrag med desinfektionsmedel enligt "Lathund för val av kem".
 • Skicka kudd- och madrassöverdrag samt kudde på tvätt.
 • Inspektera kudd- och madrassöverdrag så att de är synligt rena och hela. Inspektera även kudde och madraskärna. Om överdrag inte är hela eller madrassen synligt nedsmutsade, kassera enligt lokal rutiner.
 • Renbädda sängen.

I säng till operationsavdelning*

För inneliggande patienter som transporteras i säng till operationsavdelning gäller följande:

 • Duschrutiner för patienten enligt lokala PM.
 • Punktdesinfektion ska vara utförd.
 • Sängen ska vara renbäddad och synligt ren.
 • Patient som har känd smitta eller varit inneliggande längre än två dygn byter till ren säng.

Uppfylls ovantående kan patient i säng köras in på operationssal.

* med operationsavdelning menas även andra lokaler där kirurgiska behandlingar utförs, ex pacemakerinläggning, invasiva ingrepp.

Tvättfrekvens av desinfekterbara kudd- och madrassöverdrag

Desinfekterbara kuddöverdrag skickas som kundmärkt tvätt till TvNo. Madrassöverdrag ska tvättas lägst i 60oC på normallångt program och därefter torktumlas enligt lokala rutiner.

Kuddöverdrag tvättas vid behov eller:

 • två gånger/år i slutenvård och på dagvårdsavdelningar (ex dialys, onkologi).
 • en gång/år på övriga mottagningar.

Madrassöverdrag tvättas vid behov eller:

 • två gånger/år

Lokala rutiner för Höglandssjukhuset

Före transport till bäddcentralen ska:

 • sängen vara avbäddad
 • punktdeinfektion alltid vara utförd

Vid känd smitta ska sängen dessutom:

 • desinfekterade tagytor såsom sänggringar, huvud- och fotgavlar
 • vara märkt enligt sjukhusets rutiner


Läs vidare:

Vårdhygieniska riktlinjer:
MRB, tarmsmitta, vinterkräksjuka, hantering av ren och smutsig tvätt, basala hygienrutiner

Referenser

SOSFS 2015:10; Socialstyrelsen föreskrifter om Basal hygien i vård och omsorg

Vårdhandboken, www.vardhandboken.se (nytt fönster)

Att förebygga vårdrelaterade infektioner - Ett kunskapsunderlag, Socialstyrelsen

Ansvarig

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska

010-24 250 82

Upprättat av

Gunhild Rensfeldt
Hygiensjuksköterska

Version

Reviderat
2016-01-05

Fastställt
1996-10-09

Mer information

Lathund vid val av kem Städning, vårdhygieniska riktlinjer

*Länken fungerar bara inom Landstinget i Jönköpings län

Uppdaterad: 2017-12-15
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv