Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Studiecirkel i
kliniska mikrosystem

Mikrosystem – arbetsplatsnära utvecklingsarbete

Den verkliga utmaningen ligger i att se det gamla invanda med nya ögon!

I vårt utvecklingsarbete i Region Jönköpings län har vi insett att vi lär genom att göra – ingen har lärt sig att cykla genom att läsa en bok eller gå en kurs. Erfarenheten visar att vi lär oss bättre om vi lär tillsammans och att alla medarbetare och patienter har mycket att bidra med. Vi behöver utveckla våra arbetssätt, så att vi blir bra på att ta hand om allas kunskap och erfarenheter samt spridningen av dessa.

Mikrosystem erbjuder en filosofi och konkreta metoder för att förändra arbetssätt så att allas kompetens tas tillvara och minskar skillnader mellan vad som borde göras och vad som faktiskt görs. I studiecirkeln ges möjlighet att granska sitt mikrosystem med olika "glasögon". Exempel på detta kan vara kundens glasögon, patientsäkerhetsglasögon, kapacitets- och flödesglasögon samt kulturen på arbetsplatsen. Detta görs genom reflektioner mellan den teoretiska grunden och det vardagliga arbetet.

Du lär känna andra kunniga kollegor och verksamheter i organisationen. Härigenom stimulerar studiecirkeln till nyfikenhet och sökandet efter positiva beteenden.

När studiecirkeln är slut finns planer och strategier för det fortsatta arbetet och förhoppningsvis en känsla av att det är nu det börjar.

Programinnehåll:

Coachträff: Coachen underlättar för teamet att nå sina mål för sitt förbättringsarbete. Därför ska varje deltagande team ha en coach utsedd. Denne får en introduktion i arbetssättet och har kontakt med kursledningen under hela studiecirkeln. Coachen tränas i att ställa de rätta frågorna till teamet på hemmaplan för att teamet ska nå sina mål. Du som coach förväntas vara med i teamet även under lärandeseminarierna. Innan studieträffarna kommer det att genomföras coachavstämningar via telefon. Datumen för dessa sätter vi på coachträffen.

Studieträff 1: Vad skapar värde för patienten/kunden?

Vi gör en kartläggning av vårt mikrosystem, funderar över slöserier och medarbetarskap samt identifierar viktiga kundbehov.

Studieträff 2: Vi synliggör flöden och slöserier i vardagen genom att spela lean-spelet med erfarna instruktörer.

Studieträff 3: Hur kan vi förändra våra arbetssätt i vardagen med hjälp av kvalitetsmetoder och patientsäkerhetsverktyg?

Vi utvecklar också förståelsen för att likheter och olikheter i teamet kan vara en styrka.

Studieträff 4: Från projekt till ständiga förbättringar

Teamen presenterar sitt förbättringsarbete och arbetar fram en handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet. Introduceras i nätverk för utveckling av mikrosystem i vår region.

Målgrupp

Studiecirkeln vänder sig till team från alla verksamheter och nivåer som vill förbättra det dagliga mötet med patienten/kunden.

Till dig som söker en djupare förståelse och metoder för teamutveckling där patienten och vårdgivaren är del av samma system.

Coaching under studiecirkeln

Vi använder en beprövad och beforskad coachingmodell. Coachen underlättar för teamet att nå sina mål för sitt förbättringsarbete. Därför ska varje deltagande team ha en coach utsedd. Denne får en introduktion i arbetssättet och har kontakt med kursledningen under hela studiecirkeln. Coachen tränas i att ställa de rätta frågorna till teamet på hemmaplan för att teamet ska nå sina mål.

Efter kursen kommer du att:

  • Förstå kundvärden och vad som skapar värde i mikrosystemet
  • Ha en grundläggande förståelse för mikrosystem
  • Vara motiverade att fortsätta att utveckla ert mikrosystem
  • Kunna göra enklare kvalitetsmätningar och använda resultattavlor i det dagliga arbetet
  • Kunna identifiera slöseri och arbeta med att minska detta
  • Känna till och ha viss erfarenhet av LEAN-principerna
  • Kunna använda moderna kvalitets- och patientsäkerhetsmetoder
     

Kontakt

Pernilla Söderberg

Är du intresserad av att delta?

Aktuella kursdatum och anmälan finns i LoK - Lärande och Kompetensportalen

Vill du veta mer om mikrosystem?

Metod:

Nätverk och konferenser:

 

 

Uppdaterad: 2020-12-01
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion