Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Fellowship

Transforming Qulture – att utveckla sig själv och andra

Fellowship Qulturum är ett program där vi bjuder in medarbetare i hälso- och sjukvården eller annat närliggande område inom och utanför vårt län att tillsammans med oss skapa ett gemensamt lärande och utbyte av erfarenheter om utvecklings- och förbättringsarbete.

Som deltagare får du på nära håll följa vårt arbete och du involveras i de angreppssätt som vi arbetar med inom Region Jönköpings län och dess utvecklingsenhet Qulturum.

Vi ger dig möjlighet att vidareutveckla...

 • ... fördjupad kunskap inom förbättringsarbete.
 • ... hur man går från ord/vetenskap till handling.
 • … hur vi utvecklar förmågan att samverka med patienten/närstående/medborgare
 • ... reflektion och lärande kring vad som åstadkommer verklig kulturförändring.
 • ... tillfälle att bygga nätverk.


Vi vänder oss till dig som...

 • ... vill lära mer om förbättringsarbete.
 • ... arbetar med lärande och innovation inom hälsa, vård och omsorg.
 • ... vill träna att coacha dig själv och andra.
 • ... har stöd från högsta chef att omsätta nya erfarenheter och lärande i praktiskt vardagsarbete.


Hur?

 • Programmet bygger sin grund vid första mötet. Under nästkommande tolv månader erbjuds du att utifrån eget identifierade utvecklingsbehov delta i olika aktiviteter som anordnas från Qulturum.
 • Programmet inleds med ett heldagsmöte där teori varvas med förväntade behov och plan för fortsatt Fellowship.
 • Utöver detta planeras ett antal fysiska möten, deltagande i konferensen samt telefonmöten med speciella teman enligt intressen.
 • En viktig del i Fellowship-programmet är att öppet dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Kommunikationsplattform kommer att finnas.
 • Programmet bygger på "learning by doing" och att man själv söker kunskap och omsätter denna.
 • Utifrån egna intresseområden ges möjlighet att fördjupa förståelse och kunskap kring olika förbättringsområden.
 • Kollaborativt lärande är grundbulten i allt vi gör.


Exempel på områden vi uppmärksammar

 • Vad innebär det att utveckla värdet på tjänster för människor inom hälsa, vård och omsorg?
 • Person-centrerad vård, hur ändrar vi våra arbetssätt?
 • Hur är resultat inom hälso- och sjukvården möjliga att förbättra?
 • Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Skillnad mellan vetenskapliga mätningar och mätningar för förbättringsmetodik.
 • Ledarskap – utveckla mikrosystem och teamkoncept som förenar människor kring en gemensam vision utifrån behov –agera och följ upp resultat och arbeta med ständiga förbättringar
 • Mikro, meso, makro – hur utvecklar vi en djupare förståelse för det system vi alla är en del av?
 • Hur kan vi med hjälp av innovation och tjänstedesign möta utmaningar av framtidens hälso-och sjukvård?

Kostnad

Externa deltagare: Per person 15 000 kr inkl. lokalkostnader, mat, litteratur, deltagande i program som man väljer samt deltagande i den nationella konferensen Utvecklingskraft samt den internationella konferensen Mikrosystemfestivalen. Ev. logi och resor bekostas av deltagarna.
Interna deltagare (Region Jönköpings län): Ingen deltagaravgift debiteras, men ev kostnader för logi, resor och kost kan debiteras.

 

 

Kontakt

Agata Rukat

Vad har tidigare deltagare tagit med sig från Fellowhip?

Uppdaterad: 2020-12-01
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion