Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Markörbaserad Journalgranskning
- mätningar som ger möjligheter

Markörbaserad journalgranskning är en ett instrument som ursprungligen utarbetats som Global trigger tool vid IHI i Boston. Det är ett etablerat instrument för att identifiera patientskador. Via retrospektiv analys av patientjournaler letar man systematiskt efter information, så kallade triggers som kan indikera ett möjligt avsteg från det normala vårdförloppet. Eventuell skada klassificeras och bedöms avseende undvikbarhet. I samarbete med Östergötland och Kalmar har en handbok tagits fram för granskning av oönskade händelser inom vården.

Målgrupp

Sjuksköterskor, läkare, chefsläkare, övriga patientsäkerhetsansvariga

Datum och anmälan

Inga nya datum finns

Kontakt

Raymond Lenrick

Metod

Markörbaserad journalgranskning

Är du intresserad av att delta?

Aktuella kursdatum och anmälan finns i Lärandekalendern

 

Uppdaterad: 2018-10-10
Agata Rukat, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion