Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Utbildning för sjukgymnaster

Yrsel och balans

Programinnehåll

Balans är en förutsättning för mänsklig rörelse och funktion. Yrsel och balansrubbningar är vanligt förekommande i befolkningen och förekomsten ökar med stigande ålder. Rörelseträning och sjukgymnastiska behandlingsmetoder kan stimulera tillfrisknande och leda till minskad yrsel och förbättrad balansfunktion.

Forskningen kring och kunskaperna om träning och behandling vid yrsel och balansrubbningar har ökat under senare år. Syftet med programmet är att ge sjukgymnaster ökad kunskap och stimulans till förbättrat patientomhändertagande och ökad kunskapsspridning om yrsel och balans till både vårdpersonal och allmänhet.

Tiden mellan seminariedagarna ger möjlighet att använda nyvunnen kunskap och ta med sig erfarenheter och frågor tillbaka till nästa tillfälle. Genom diskussionsforum på projektplatsen Qreflex kan dialogerna leva även mellan och efter seminariedagarna.

Målgrupp

Sjukgymnaster inom region och kommuner i Jönköpings län.

 

Kontakt

qulturum@rjl.se

 

 

 

Uppdaterad: 2020-12-01
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion