Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Säker vård område 1Område 1. Tidigt upptäcka svårt sjuk - och agera
Vuxen

 

NEWS är ett hjälpmedel för bedömning av den vuxna patientens vitala funktioner, och kan vara till en hjälp att identifiera patienter med risk förallvarlig försämring.

News, Vitala parametrar
Klicka för större bild

News, Kontroller och åtgärder
Klicka för större bild

  Vitala parametrar består av: Blodtryck, andningsfrekvens, saturation och puls.Det är viktigt att tidigt upptäcka svårt sjuka patienter och snabbt agera, innan tillståndet hinner förvärras och bli livshotande.
För att systematiskt identifiera potentiellt kritiskt sjuka patienter med objektiva kriterier ska därför varje vårdenheter ha rutiner och riktlinjer för att mäta och dokumentera vitala parametrar vid behov. I riktlinjerna ska även ingå kriterier för när man ska kontakta ansvarig läkare och konsultera IVA-kompetens.
Vitala parametrar ingår även som bas i mer komplexa system som vissa vårdenheter använder. På landstingets akutmottagningar och i ambulanserna används verktyget RETTS (Rapid emergency triage- and treatment system) och på vissa vårdavdelningar används MEWS (Modified early warning scor
En NEWS-bedömning innebär att sex vitala funktioner samt eventuell tillförd syrgas mäts, värderas och dokumenteras. Beroende på antal poäng ökas eller minskas kontrollerna, och vid höga poäng tillkallas läkare för att bedöma patienten.

På regionens akutmottagningar och i ambulanserna används verktyget RETTS (Rapid emergency triage- and treatment system).

Övergripande styrdokument

NEWS-övervakning av vitala parametrar, Region Jönköpings län - Gäller från 170101

Akutjournal enligt RETTS (pdf) - Gäller ambulans och akutmottagningar.

Träna NEWS - Akut sjukdom, bedömning och åtgärd - NEWS
Övergripande kurs om att bedöma och åtgärda fysiologiska tecken hos en akut sjuk/försämrad patient.
Akut sjukdom, bedömning och åtgärd - NEWS (regionens intranät, begränsad behörighet)

"Akuta åtgärder vid sepsis" (regionens intranät)

Beställning av NEWS -material

Beställning av kort och affischer kan göras i Raindance:
Kort NEWS Kontroller o åtgärd har art nr 91179100
Affisch NEWS art nr 91179101
NEWS (plansch, pdf)

Lokala arbetsinstruktioner

Ryhov - Vitala parametrar  MIG- mobil intensivvårdsgrupp avd (regionens intranät) - arbetsbeskrivning för MIG för avdelningspersonal utarbetad av Susanne Mellander och Johan Skogh, IVA, Länssjukhuset Ryhov

Uppföljning

  • Punktprevalensmätning VP-kontroll slutenvård
  • Journalgranskning hjärtstopp
  • Antal hjärtstopp per år
  • Journalgranskning överflyttad patient avdelning till intensivvård

Fördjupning

 

Påverkananalys område 1:

 

Drivkraftsanalys/påverkansanalys
 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Terje Blomstrand,Värnamo

Kontaktperson Qulturum

Medicinskt sakkunniga

Piort Krukar, Överläkare
Höglandssjukhuset

Kirsi Cimerin, Specialistläkare
Länssjukhuset Ryhov

Peter Nordlund, Överläkare
Länssjukhuset Ryhov

Terje Blomstrand, Överläkare
Värnamo sjukhus

Mål

100 procent följsamhet till rekommenderade åtgärder.

Mätningar

  • Punktprevalensmätning VP-kontroll slutenvård
  • Journalgranskning hjärtstopp
  • Antal hjärtstopp per år
  • Journalgranskning - MJG ( markörbaserad journalgranskning)

Aktiviteter

Aktiviteter och utbildningar

Så gör vi i Region Jönköpings län

Ett reportage om hur MIG-team kan stötta och fungera

Från 1 januari 2017:

NEWS - ett nytt system för att upptäcka svårt sjuka patienter tidigt.

 

Uppdaterad: 2017-06-27
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion