Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Vårdprevention - trycksår

Riktlinje

Riktlinje vårdprevention - se startsidan pusselbit 9
- innehåller avsnitt om den vårdpreventiva processen: riskbedömning, vårdpreventiva åtgärder, händelser, uppföljning och överrapportering.

Varför är detta viktigt?

Trycksår är en komplikation till följd av sjukdom, vård och behandling som orsakar stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Kvalitativa studier har visat att trycksår påverkar patienten både fysiskt, mentalt, emotionellt och socialt. Smärtan beskrivs i studier som ”oändlig”, det dagliga livet begränsas och man blir beroende av andra.

 

Vad är ett trycksår?

Vad är trycksår och hur uppkommer det?
 

Riktlinje vårdprevention  specifikt om trycksår:

Hjälpmedel

Patientinformation

 

Uppdaterad: 2020-01-15
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion