Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vårdhygieniska riktlinjer: Städning

Anpassa tidpunkten för städning så att det inte sker samtidigt som känsliga patientnära arbetsmoment på vårdsalen som t ex såromläggning, hantering av infarter eller måltider.
 

Normal daglig städning

 • Städutrustning rengörs/desinfekteras dagligen
 • Använd en mikrofiberduk per patientenhet eller motsvarande. Doppa aldrig använd duk i "städhink".
 • Använd en städmopp per rumsenhet.
 • Dosera rengöringsmedel enligt tillverkarens anvisningar.
 • Använda moppar och dukar läggs på anvisat ställe. Skilj förvaring av rena och använda moppar/dukar åt.
 • Börja alltid städning från rent mot smutsigt.
 • Handsprits- och tvålflaskor är engångsprodukter och ska aldrig fyllas på.


Akutstädning

Akutstädningen utförs av den som är närvarande eller först upptäcker spill. På en definierad vårdenhet är det vanligen vårdpersonal. I allmänna utrymmen som entreér är det städpersonal.

Punktdesinfektion ska alltid uföras direkt vi spill av smittsamt material (ex kroppsvätskor), vanligen med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt eller motsvarande, se lathund. Skydda händer och arbetskläder med handskar och skyddsrock/engångs plastförkläde. Efter att ha torkat upp så mycket som möjligt av spillet med torkpapper bearbetas ytan noggrant med desinfektionsmedlet.

Punktstädning utförs vid spill av annat, inte smittsamt material. Använd mopp eller mikrofiberduk/torkpapper, vatten och rengöringsmedel.

 

Praktiska hygienrutiner vid städning

 • Skyddsrock/engångsplastförkläde och handskar används då risk finns att arbetsdräkten smutsas ner eller händerna grovt förorenas, med kroppsvätskor eller annat .
 • Byt handskar mellan olika arbetsmoment.
 • Kontakt med och inandning av kemisktekniska medel är en arbetsmiljörisk. Skydda händerna med handskar och använd inte sprayflaskor med rengörings- eller desinfektionslösningar.
 • Vid daglig städning används fuktig mikrofiberduk. Normalt räcker det att använda vatten.
 • Blanda inte mer rengöringslösning än vad som går åt under en dag. Skölj ur behållaren och låt den lufttorka över natten.
 • Sprayflaskor används endast för rent vatten och ska tömmas vid dagens slut, sköljas ur och sedan lufttorka över natten.
 • Vid all rengöring/desinfektion är mekanisk bearbetning av ytor en förutsättning för bästa resultat.
 • Efter avslutat städmoment ska händerna alltid desinfekteras.


Städning, vård av isolerad patient med smitta

 Se lathund för val av rätt kemiskt medel och vårdhygieniska riktlinjer för respektive smitta.

Ansvar som åligger avdelningens personal:

 • att vårdsalsdörren gulskyltas
 • att informera personal som utför städningen om vilka städrutiner som gäller vid aktuell smitta
 • att punktdesinfektion utförs direkt


Daglig städning

 • använd handskar och skyddsrock/engångs plastförkläde
 • moppar och mikrofiberdukar läggs, var för sig, i varmvattenlösliga plastsäckar. Dessa placeras sedan på anvisat ställe enligt enhetens rutin, ex desinfektions- eller städrum.
 • städutrustning desinfekteras efter användning
   

Slutstädning

 • flergångsutrustning rengörs och desinfekteras, använd i första hand värmedesinfektion, ex toalettborste med tillhörande droppskål
 • kassera engångsmaterial som varit i patientens närhet eller hanterats av personalen under vårdtiden, ex toalettrulle
 • duschdraperi och sängdraperi tas ner och sänds till tvätt. Finns långa gardiner, överväg om även dessa ska tvättas.
 • alla horisontella ytor rengörs/desinfekteras
 • börja med inventarier och kontaktytor i vårdsalen
 • därefter hygienutrymmets tvättställ, duschutrymme och sist toaletten
 • golvet städas sist, börja från renaste utrymmet: ev sluss, vårdsal
 • omhänderta moppar och dukar enligt rutin ovan
 • desinfektera städutrustningen
 • ta bort gulskyltningen från vårdsalsdörren

 

Städning, vård av isolerad, infektionskänslig patient.
 

 Ansvar som åligger avdelningens personal:

 • att vårdsalsdörren blåskyltas
 • att informera personal som utför städningen vilka städrutiner som gäller.
 • att punktdesinfektion utföras direkt


Daglig städning

 • använd handskar och skyddsrock/engångs plastförkläde
 • städutrustning ska vara desinfekterad före användning
 • moppar och mikrofiberdukar hanteras enligt normala rutiner och läggs efter användning på anvisat ställe, ex desinfektions- eller städrum.


Slutstädning

 • enligt normala rutiner med desinfekterad städutrustning.
    

 

Ansvarig

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska

010- 24 250 82

Upprättat av

Gunhild Rensfeldt
Hygiensjuksköterska

Version

Reviderat

2014-01-29
2015-12-11

Fastställt

2008-04-09

Läs vidare

För mer detaljerad information

 • Regionens övergripande städpolicy; Under ledning/policy och riktlinjer ligger "Hygienfaktorer och städpolicy" och "Riktlinjer hygienanpassad städning"
 • städriktlinjer för respektive sjukvårdsområde
 • vårdhygieniska riktlinjer plus.rjl.se/smittskydd
 • Vårdhandboken (nytt fönster)

  För vidare rådgivning om städning vid smitta kontakta enheten för smittskydd och vårdhygien.

Mer information

Lathund; val av kemiska medel vid städning.


Ordningsföljd, städning i patientsalar vid olika smittor

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2018-10-19
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv