Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Reflektionsgrupp för AT-läkare

AT-läkare är i en relativt ny situation som yrkesarbetande, ansvarig läkare. AT-läkaren möter dagligen mer eller mindre svårt sjuka patienter, ska göra bedömningar och fatta beslut rörande undersökningar och behandling. Arbetet bygger på samarbete med en rad personer i olika yrkesgrupper. Eftersom AT-läkare byter arbetsplats upprepade gånger är antalet samarbetspartner ganska många, det innebär att man behöver vara flexibel, men också att man behöver hitta sitt eget sätt att vara.

Syfte

  • Ett redskap för att stärka AT-läkares integration i yrkesrollen
  • Bidra till ökad förståelse för sig själv i yrkesrollen, patienterna och medarbetarna
  • Bidra till utveckling av bra samarbete mellan medarbetare
  • Förhindra onödig osäkerhet och negativ utveckling med stressrelaterade problem
  • Bidra till förbättrad vårdkvalitet

Deltagarna förväntas utveckla sin självkännedom och yrkesroll. I det innefattas ökad förståelse för andras handlingssätt och en bredare repertoar av egna medvetna sätt att förhålla sig och agera. Lusten till utveckling i samarbete med andra kommer här av öka och leda till fortsatt utveckling.

Kontakt

Personalavdelning inom respektive förvaltning

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion