Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

HBT-gruppen

En av vårdens viktigaste etiska principer är att alla ska få en god vård oavsett kön, ålder, sexuell läggning samt social eller kulturuell bakgrund. Vården har enligt flera studier visats sig vara okunnig om hur ett bra bemötande ser ut för homo-, bi- och transpersoner (HBT).

Region Jönköpings läns HBT-arbetsgrupp bildades på initiativ av Etikrådet i augusti 2006. Motivet var ett upplevt behov av att uppmärksamma HBT-personers situation, både när det gäller patienter och anställda i Region Jönköpings län.

Projektets syfte var att:

  • minska antalet människor som upplever sig kränkta och/eller missförstådda på grund av sin sexuella läggning i mötet med vården
  • förebygga/minska ohälsa bland HBT-personer
  • göra regionen till en arbetsplats där man känner sig välkommen att arbeta oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.
     

I april 2011 avslutades HBT-projektet, men arbetet som sådant fortsätter i ordinarie verksamhet. Regionens nätverk för HBT-frågor bevakar och initierar insatser inom respektive ansvarsområde knutet till syftet ovan.

 

Kontakt

Malin Skreding Hallgren

 

Information om HBT

Finns det intresse på din arbetsplats av att få en inledande orientering och en kortare information kring olika begrepp och varför det är viktigt att arbeta med bemötande av HBT-personer? Kontakta oss gärna.

Uppdaterad: 2020-12-01
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion