Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Grundläggande statistik och analys

Vikten av att hälso- och sjukvården kan presentera mätningar och resultat över tid diskuteras allt oftare. Vi behöver förändra sättet vi ser på kunskapsfrågor, från struktur och roll till värdering av processer och arbetssätt. För att lyckas med detta behöver vi hitta mått som kan fånga det vi presterar och utveckla mätningar som kan användas för att få en djupare förståelse av hur vår verksamhet ser ut.

Utbildningen innehåller grundläggande beskrivande statistik och i första hand kvantitativa metoder, men vi berör också kvalitativa metoder. Målet är att kunna använda enkla metoder och verktyg för insamling och bearbetning av data. Vi behöver också kunna åskådliggöra data på ett korrekt och informativt sätt för att skapa en drivkraft i förbättringsarbete, men även förståelse för variationens betydelse för tolkningen.

Mål
Efter genomgången utbildning ska du kunna:

  • Förstå grunderna för kvantitativa metoder och beskrivande statistik
  • Samla in, bearbeta och presentera data på ett korrekt och informativt sätt

Målgrupp
Läkarsekreterare

Kontakt

Peter Kammerlind

Anna-Karin Jeppsson

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion