Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Beställ anpassning av texter till storstil, ljud eller punktskrift - Tillgänglig patientinformation

Beställning och leverans

Fyll i formuläret tydligt. Missa inte att skriva e-post- och postadress till mottagaren dit beställningen ska leveraras.

Meddela om tryckt material

Underlag som inte finns digitalt eller inte kan scannas, skickar du med internposten till Titti Eklund, Regionens hus. Beställningen på vad som ska göras med materialet skickar du här i formuläret. Skriv i kommentarsfältet att du skickat ditt underlag via post.

 

Vad är det som ska anpassas?

Tryckt material Webbsida Digitalt dokument (Word, PDF)

 

På vilket sätt ska materialet/sidan anpassas

Storstil Ljud-CD (Daisy/DTB)
Punktskrift Ljudfil (MP3)


Materialinformation

Originaldokument (Word/PDF). Behöver du skicka ytterligare dokument, använd formuläret igen.

Adress till webbsida som ska anpassas

Kommentar* (Exempelvis om tryckt material skickas med internpost)


Beställare

Namn

Avdelning

E-postadress

 

Klart senast den


Mottagare (om annan än beställaren)

Namn

Postadress

E-postadress

 

Postnummer 


 

 

Uppdaterad: 2017-12-19
Titti Eklund, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion