Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kopieringsbeställning - Kansliservice,
Verksamhetsstöd och service

 


Personuppgifter
 

Namn

Avdelning

E-postadress

 

 

Ansvarskod/kostnadsställe*

Klart senast den

Antal original

Antal kopior

 

Beställning
 

Papper

80 g

100 g

160 g

Hålat

Ohålat

A4

A3

 

Sekundärt papper

Färgad framsida

Färgad baksida

Blå

Gul

Grön

Grå

Utskrift

Enkelsidig

Dubbelsidig

Färg

 

Häftning

Ingen häftning

En klammer

Två klammer

Dokumentlayout

Standard Häfte, vikt till A4 Häfte, vikt till A5    
Inplastning Limbindning      

Originaldokument

Kommentar

 

Information
 

*Beställningar som saknar ansvarskod/kostnadsställe kommer inte att behandlas.

Observera att original ska bifogas i formuläret eller lämnas via internpost till vaktmästeriet. Om originalet skickas via internpost se till att det är märkt på ett sådant sätt att man lätt kan härleda det till beställningen.

Det går även att skicka originalfilen via epost till funktionsbrevlåda:

Uppdaterad: 2014-06-27
Patrik Svensk, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion