Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Laboratoriemedicins provtagningshandbok

Bild på provrör med röda korkar.

 

Provtagningshandboken för laboratoriemedicin (nytt fönster)

 

Senaste revideringar:

2019-06-04
Den 4 juni 2019 byter ToBoNK-celler namn till B-Lymfocytkvantifiering (T-,B- och NK- celler) i blod samt BAL-Lymfocytkvantifiering (T-celler). Val av analys utgår från provmaterial. Lymfocytkvantifiering byter även disciplin från klinisk mikrobiologi till klinisk kemi men behåller kategorin Lymfocytkvantifiering i ROS. För mer information se LabNytt (nytt fönster).

2019-05-02
Nya rutiner för diagnostik av graviditetsdiabetes införs med start den 2 maj på Höglandet och i Värnamo samt 1 september i Jönköping, se LabNytt (nytt fönster).

2019-02-20
Ny provtagningsmetod gallvägscytologi.

Fr o m vecka 10 ändras provtagningsmetoden för gallvägscytologi. De konventionella utstryken avslutas och endast vätskebaserad cytologi görs med borste. Förändringen avser att ge bättre förutsättningar för fler celler i vätskan, vilket kan ge tillräcklig mängd material för molekylärdiagnostik.

Ny provtagningsföreskrift finns i webbhandboken - Borstprov gallgångar.

Vid frågor kontakta cytodiagnostiker Anna-Karin From, metodspecialist, telefon 252 85.

Uppdaterad: 2019-06-04
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik