Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Information om svarsrutiner hos laboratoriemedicin

Allmänna rutiner:

Analyser besvaras fortlöpande så fort de blivit godkända av analyserande biomedicinsk analytiker. Det finns även analyser som ska bedömas och godkännas av laboratorieläkare. Så fort analysen godkänts, sänds svaret på olika sätt till beställaren (elektroniskt och/eller med papper) och till patientjournalen (svar från klinisk kemi) via nätet.

Länsinvånare har tillgång till provsvar i journalen via nätet och vid begäran av provsvar hänvisas till journalen via nätet.

Rutinsvar:

Samtliga provsvar från klinisk kemi och mikrobiologi förmedlas till ROS. De godkända svaren sänds över med ett intervall av 2 minuter.

Analyssvar utskrivna i pappersformat från samtliga laboratoriespecialiteter skickas en gång per dygn till externa kunder. Interna kunder kan själva skriva ut svar i pappersformat från ROS.

Akutsvar:

På vissa analyser kan man begära akutsvar. Rutinerna är olika för laboratoriespecialiteterna:

Klinisk kemi – i ROS är prioritetsknappen aktiv på de analyser som går att begära akuta. Om analyser beställs på pappersremiss 1-4 markeras ruta för Akut. Svarstider för akuta analyser finns angivet under respektive analys i provtagningshandboken.

Provrör som är mäskta akut sorteras i en första grovsortering. Akuta analyser prioriteras även i våra instrument och har förtur i analysserierna. Svar lämnas så fort resultatet godkänts. Externa kunder får sina provsvar via telefon alternativt fax.
Ingen extra debitering görs för akuta analyser.

För akut utförande av en analys som vanligtvis inte kan begäras akut, krävs en överenskommelse med analyserande laboratorium via kundtjänst på telefon 010-242 20 00. Beställaren ansvarar för transport av provet till analyserande laboratorium.

Mikrobiologi – i ROS är prioritetsknappen aktiv på de analyser som går att begära akuta. Om analyser beställs på pappersremiss, ange på Kliniska data om svar önskas akut. Om det finns möjlighet att analysera provet akut, får kunden svaret så fort analysen är färdig, se svarsalternativ under rubriken Klinisk kemi ovan.

På mikrobiologen debiteras vissa akuta analyser med 100 procent på priset då det krävs extrapersonal.

Patologi – önskad svarstid anges på beställning.

Transfusionsmedicin – rutiner för beställning och svar finns i transfusionmedicins protvagningsföreskrifter.

Provtagningshandboken
laboratoriemedicin

Startsida provtagningshandbok

 

Uppdaterad: 2019-02-05
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik