Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Laboratoriemedicin
provtagningshandboken

Tillbaka

Uppdaterad: 2018-01-03
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik