Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Provtagningsmaterial patologi/cytologi

Beställning av burkar och övrigt material

Preparatburkar, storlek från 36 ml till 2100 ml, kan beställas från Länsförsörjning, Länssjukhuset Ryhov. Även burkar innehållande formaldehydlösning kan beställas. Burkar med färgad formaldehydlösning är att föredra vid till exempel prostatabiopsier.

Vid akut behov kan burkar tillhandahållas av klinisk patologi. Större kärl som återanvänds av operationsenheten på Länssjukhuset Ryhov hämtas på klinisk patologi.

Plastflaska 250 ml med fixeringslösning för urin/blåssköljvätska med skruvkork rekvireras från cytologlab, tel 010-242 24 65.
 
Formaldehydetikett beställs från patologlab, tel 010-242 24 49.

Burkar, spatlar och borstar för vätskebaserad cervixcytologi kan beställas från länsförsörjningen, Länssjukhuset Ryhov.

 

Provtagningshanboken
klinisk patologi

Provtagningshandbok klinisk patologi

 

Uppdaterad: 2018-07-20
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik