Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Packa provet rätt

Prover som tas på patienter måste packas rätt inför transport till laboratoriet. Det är alltid viktigt att transport sker säkert, dels för att provet inte ska ta skada, men också för att provmaterialet inte ska läcka ut eller sprida smitta.

Den som packar provet har ansvar för att provmaterialet inte läcker ut under transporten.

Prover som transporteras inom Sverige regleras av internationella och nationella bestämmelser. För praktisk handledning inför transport av prover inom Sverige kan du läsa foldern på Folkhälsomyndighetens webbplats (nytt fönster)

 

 Kontakt

Pia Karlsson

010-242 23 26

Tidtabell för provtransporter

Tidtabell för provtransporter

 

Uppdaterad: 2019-02-14
Veronica Hanson, Kemilaboratoriet Jönköping, Psykiatri rehab o diagnostik