Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Provtagningshandboken
laboratoriemedicin

Tillbaka

Uppdaterad: 2018-03-08
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik