Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Beställning av laboratoriematerial från laboratoriemedicin, Ryhov

Namn på beställande enhet
(OBS! ej kundnummer)

 

Beställare:

Telefon:

Drogremisser för yrkesliv och körkort    st
Drogkit utan remisser

 

 st
Drogkit med remisser (Drogtest för yrkesliv och körkort)

 

 st
DTM-plattor för svampodling (5 i varje paket)

 

 st
Flaska 1 L med saltsyra (5 mL 6M) för urinsamling

 

 st
Dunk 2,5 L med saltsyra (15 mL 6M) för urinsamling

 

 st
Konserveringsmedel för urinsediment

10 mL/rör
(Observera: utskick sker automatiskt var tredje månad till regelbundna användare. Beställning behöver då inte göras))

 rör à 10 mL
Leukoplate

mL

 mL
Mikrorör 1,5 mL med vidhängande lock (Eppendorffrör)

 

 st
Milliporevatten

250 mL/flaska

 flaskor à 250 mL
Milliporevatten

500 mL/flaska

 flaskor à 500 mL
Owrens buffert till PK

10 ml/rör

 rör à 10 mL
Owrens buffert till PK

100 mL/flaska

 flaskor à 100 mL
PDA-plattor för svampodling

5 i varje paket

 paket
Rör för kapillärt PK utan buffert

 

 st
Rör för kapillärt PK med buffert

Ange önskat leveransdatum eftersom rör med buffert enbart är hållbara i en vecka

 st

 önskat leveransdatum

SAF FIXATIV (MAC-rör) för parasitologi 10 st/påse  påsar
Tbc-odling provtagning sputum    st
Transporthylsor för glas    st
Türks reagens mL  mL

OBS! Skriv ut skickad beställning och spara kopia för att undvika dubbelbeställningar.

 

 

 

Uppdaterad: 2018-08-22
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik