Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Beställning av laboratoriematerial från laboratoriemedicin, Ryhov

Formuläret är flyttat till vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län 

Uppdaterad: 2019-10-10
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik