Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Beställningsformulär trycksaker, laboratoriemedicin

Namn på beställande enhet
(OBS! ej kundnummer)

Beställare

Telefon

 Etikett brandfarlig Remsa (10 etiketter/remsa)  st remsor
 Etikett frätande Remsa (10 etiketter/remsa)  st remsor
 Etikett skadlig Remsa (10 etiketter/remsa)  st remsor
 Etikett giftig Remsa (10 etiketter/remsa)  st remsor
 Etikett miljöfarligt Remsa (10 etiketter/remsa)  st remsor
 Etikett hälsofarlig Remsa (10 etiketter/remsa)  st remsor
Transport av farligt gods Inplastad symbol  st

Nedanstående beställs enbart av laboratoriepersonal inom klinisk kemi

Nummeretiketter med streckkod för inmärkning av prover


Antal etiketter
 st

 

 

Uppdaterad: 2018-07-17
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik