Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Förteckning över kallelser samt utskriftsvänliga instruktioner för insamling av urin/faecesprover

Informationen är flyttad till vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

Provtagningshandboken
laboratoriemedicin

Till startsidan för provtagningshandböcker

 

Uppdaterad: 2019-10-10
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik