Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Prislista för laboratoriemedicin

Här finns laboratoriemedicins priser för analyser, odlingar och övriga tjänster, indelat per medicinsk specialitet.

Frågor om laboratoriemedicins prislistor

Veronica Hanson
Områdeschef kemilaboratoriet Jönköping
010–242 23 36

Maria Kullman
Områdeschef patologilaboratoriet
010–242 24 58

Diana Karlqvist
Vårdadministratör mikrobiologilaboratoriet
010–242 23 23

Uppdaterad: 2019-06-13
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik