Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Prislista klinisk kemi 2018

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ö

 

A Prov

Intern

Vårdval Extern
    Kronor Kronor Kronor
Csv- Absorption vid 415 nm 139 150 197
Csv- Absorptionskurva 350-650 nm  207 223 294
P- Aceton 123 133 174
tU- Adrenalin  139 150 197
S- AFP (Alfa 1 Fetoprotein) 93,5 101 133
S- ALAT 13,2 14,2 18,7
U- Albumin 40,8 44,0 57,9
S- Albumin 13,2 14,2 18,7
tU- Albumin, mikrokvant  40,8 44,0 57,9
Dv- Albumin, nefelometri  40,8 44,0 57,9
Csv- Albumin 13,2 14,2 18,7
U- Albumin/Kreatininkvot 53,9 58,2 76,6
S- Albumin, nefelometri 40,8 44,0 57,9
P- Alkoholer (metanol, aceton, isopropanol)  368 398 523
S- Allergena komponenter 411 444 584
S- ALP 13,2 14,2 18,7
S- AMA/SMA/LKM (IF) 207 223 294
U- Amfetamin/Ecstasy  56,5 60,9 80,2
S- Amikacin 103 111 146
P- Ammonium 356 384 505
S- ANA (IgG)+ENA (IgG) 376 405 534
S- MPO-ANCA-ak 233 251 330
S- PR3-ANCA-ak 233 251 330
P- Antitrombin (enz)  222 239 315
S- Antitrypsin  40,8 44,0 57,9
S- Apolipoprotein Apo A1 27,6 29,8 39,2
S- Apolipoprotein Apo B 27,6 29,8 39,2
P- APT-tid  55,3 59,7 78,5
P- APT-tid mixingtest 378 408 537
S- ASAT 13,2 14,2 18,7

 

Till början

   
B Prov  Intern Vårdval Extern
Ery- Band-3-protein 1257 1357 1785
B- BCR/ABL kvant 4013 4330 5698
S- b-2-Glykoprotein-ak 210 226 297
S- Beta-2-mikroglobulin 73,9 79,8 105
U- Benzodiazepin (sålln) 56,5 60,9 80,2
S- Bilirubin, konjugerat 13,2 14,2 18,7
S- Bilirubin 13,2 14,2 18,7
B- Blodstatus 30,4 32,8 43,1
B- Blodstatus + Neutrofila, total 63,3 68,3 89,8
U- Buprenorfin (sålln) 56,5 60,9 80,2

 

Till början

   

 C

Prov Intern Vårdval Extern
S- CA 15-3 159 172 226
S- CA 19-9 180 195 256
S- CA 125 209 225 296
tU- Calcium 13,2 14,2 18,7
S- Calcium 13,2 14,2 18,7
S- Calcium (korrigerat) 26,3 28,4 37,4
Dv- Calcium  13,2 14,2 18,7
S- Calciumjon  55,2 59,6 78,4
U- Cannabis (sålln) 56,5 60,9 80,2
S- CCP-ak 127 137 181
S- CDT, disialo (HPLC)  220 237 312
S- CEA 104 112 147
Ascites/Pleurav- Celler 112 121 159
Csv- Celler 112 121 159
Ledv- Celler 44,1 47,5 62,6
Pleurav Celler 112 121 159
Pkv- Celler + Hb 415 448 590
S- Ceruloplasmin 67,2 72,5 95,4
S- CK 13,2 14,2 18,7
F- Clostridium difficile-toxin 652 703 925
B- CO HB 79,0 85,2 112
S- CRP 17,1 18,4 24,3
P- CRP 46,1 49,7 65,4
P- Cyklosporin 231 250 329
S- Cystatin C + beräkning av GFR 41,1 44,3 58,3

 

 

Till början

   

D

Prov Intern Vårdval Extern
S- Deamiderad gliadinpeptid-ak 125 135 177
P- D-Dimer 117 126 166
P- D-Dimer (snabbtest primärvård) 117 126 166
B- Diff (maskinell, mikroskopi)  96,2 104 137
S- Digoxin 109 118 155
B- DNA-extraktion - 1 extraktion
10 ug
20 ug
137
410
547

148
442
590

194
582
776
S- ds-DNA-ak (IgG, IIF) 179 194 255

 

Till början

   

E

Prov Intern Vårdval Extern
U- EDDP (Metadon metabolit)  56,5 60,9 80,2
  ENA 214 231 304
P- Etanol 68,4 73,9 97,2

 

Till början

   

F

Prov Intern Vårdval Extern
S- Fenobarbital 207 223 294
S- Fenytoin 117 126 166
S- Ferritin 67,2 72,5 95,4
P- Fibrinogen (koag) 96,2 104 137
S- Folat 60,6 65,4 86,0
S- FSH (Follitropin)  83,0 90,0 118
S- Fosfat 13,2 14,2 18,7
U- Fosfat 13,2 14,2 18,7

 

Till början

   

G

Prov Intern Vårdval Extern
Pt- Galaktos-Glukostolerans 977 1054 1387
fS- Gallsyror 198 214 282
S- GBM-ak 347 374 492
P- Glukos 13,2 14,2 18,7
Dv- Glukos 13,2 14,2 18,7
Csv- Glukos 13,2 14,2 18,7
Pt- Glukos-test (GH) 668 720 948
Pt- Glukostolerans (gluk or) 341 368 484
S- GT 13,2 14,2 18,7

 

Till början

   

H

Prov Intern Vårdval Extern
S- Haptoglobin 40,8 44,0 57,9
B- HbA1C 52,7 56,8 74,8
P- Hb (Hemoglobin), fritt 166 179 235
U- hCG (remsa) 48,7 52,6 69,2
S- hCG + betakedja 110 119 157
S- hCG fri betakedja ( ingår i CUB) 148 159 209
S- HDL-Kolesterol 13,2 14,2 18,7
F- Hemoglobin (remsa) 35,6 38,4 50,5
tU- 5-HIA 345 372 490
P- Homocystein 64,6 69,8 91,8

 

Till början

   

I

Prov Intern Vårdval Extern
S- Immunglobulin A 40,8 44,0 57,9
S- Immunglobulin E, allergenspecifikt, panel 144 155 204
S- Immunglobulin E, allergenspecifikt, singel 111 119 157
S- Immunglobulin E, screening, atopi 193 208 274
S- Immunglobulin E 86,9 93,8 123
Csv- Immunglobulin G 40,8 44,0 57,9
U- Immunglobulin G 40,8 44,0 57,9
S- Immunglobulin G 40,8 44,0 57,9
S- Immunglobulin G, subklasser/st 192 207 273
S- Immunglobulin M 40,8 44,0 57,9
U- Immunglobulinkedjor lätta 214 231 305
  Influensa + RSV 1210 1306 1718
S/P- IL-6 285 308 405
Pt- Iohexolclearance, mätning och beräkning 276 298 392
Pt- Iohexolclearance, belastning, mätning och beräkning  553 597 785
P- Isopropanol 123 133 174

 

Till början

   

J

Prov Intern Vårdval Extern
S- Järn 13,2 14,2 18,7

 

Till början

   

K

Prov Intern Vårdval Extern
U- Kannabinoid (sålln) 56,5 60,9 80,2
S- Kalium 13,2 14,2 18,7
tU- Kalium 13,2 14,2 18,7
Dv- Kalium 13,2 14,2 18,7
F- Kalprotektin 298 322 423
S- Kappakedja(Ig)fri/Lambdakedja(Ig)fri och Kappa/Lamda-kvot 740 798 1050
S- Karbamazepin 117 126 166
S- Kardiolipin-ak 210 226 297
S- Klorid 13,2 14,2 18,7
Dv- Klorid 13,2 14,2 18,7
S- Kobalamin 67,2 72,5 95,4
U- Kokain (sålln) 56,5 60,9 80,2
S- Kolesterol 13,2 14,2 18,7
P- Komplement C3 79,0 85,2 112
P- Komplement C4 79,0 85,2 112
U- Konkrement 302 326 429
S- Kortisol 72,4 78,1 103
S- Kortisol, funktionstest 72,4 78,1 103
S- Kreatinin 13,2 14,2 18,7
U- Kreatinin 13,2 14,2 18,7
Dv- Kreatinin 13,2 14,2 18,7
Pt- Kreatininclearance (korr) 42,1 45,5 59,8
Ledv- Kristaller 67,8 73,2 96,3
S- Kromogranin A 429 463 609
P-/S- Kryoglobulin 244 264 347

 

Till början

   

L

Prov Intern Vårdval Extern
P- Laktat 79,0 85,2 112
Csv- Laktat 79,0 85,2 112
S- LD 13,2 14,2 18,7
Pkv- LD-kvot 13,2 14,2 18,7
S- LDL-kolesterol 23,9 25,8 33,9
Pt- Laktostolerans 609 658 865
Pt- Laktosbelastning med vätgasanalys 1901 2051 2699
S- Lamotrigin 139 150 197
Ledv- Leukocyter 44,1 47,5 62,6
Dv- Leukocyter 44,1 47,5 62,6
S- Leverblot 422 456 600
S- LH 76,2 82,2 108
fS- Lipidstatus 50,2 54,2 71,3
S- Litium 42,1 45,5 59,8

 

Till början

   

M

 Prov Intern Vårdval Extern
U- 3-Metoxyadrenalin 145 156 205
U- 3-Metoxynoradrenalin 145 156 205
S- Magnesium 52,6 56,8 74,7
P- Metanol 123 133 174
B- Methemoglobin 79,0 85,2 112
S- Metotrexat 862 930 1224
S- Metylmalonat 286 308 406
S- M-komponent 483 521 686
U- M-komponent 483 521 686
P- Mononucleostest 54,9 59,2 77,9
P- Myoglobin 197 213 280

 

Till början

   

N

Prov Intern Vårdval Extern
S- Natrium 13,2 14,2 18,7
Dv- Natrium 13,2 14,2 18,7
tU- Natrium 13,2 14,2 18,7
U- Natrium 13,2 14,2 18,7
B- Neutrofila 32,9 35,5 46,7
S- non-HDL 26,3 28,4 37,4
tU- Noradrenalin 139 150 197
F- Norovirus 1103 1191 1567
P- NT-proBNP 212 229 301

 

Till början

   

 O

 Prov Intern Vårdval Extern
U- Opiater (sålln) 56,5 60,9 80,2
S- Orosomukoid 40,8 44,0 57,9
S- Osmolalitet 96,2 104 137
U- Osmolalitet 96,2 104 137

 

Till början

   

P

Prov Intern Vårdval Extern
S- Pankreasamylas 13,2 14,2 18,7
S- PAPP-A (ingår i CUB) 148 159 209
S- Paracetamol 139 150 197
U- pH 63,3 68,3 89,8
P- PK (INR) 48,7 52,6 69,2
S- Progesteron 76,7 82,8 109
P- Prokalcitonin 220 238 313
S- Prolaktin 76,7 82,8 109
U- Protein HC 56,5 60,9 80,2
S- Proteinprofil 262 283 373
Csv- Proteinprofil 441 476 626
U- Proteinprofil 338 365 480
S- PSA 59,1 63,8 84,0
S- PSA, fritt/total kvot 42,2 45,6 60,0
P- PTH (Paratyrin)  197 213 280

 

Till början

   

R

Prov Intern Vårdval Extern
B- Reticulocyter 52,6 56,8 74,7
S- Reumatoid faktor 104 112 148

 

Till början

   

S

Prov Intern Vårdval Extern
S- Salicylat 139 150 197
U- Sediment 117 126 166
S- SHBG 111 119 157
SemP- Spermaundersökning efter vasectomi 196 212 279
SemP- Spermaundersökning, basal 365 393 518
SemP- Spermaundersökning, morfologi index 75,0 81,0 107
SemP- Spermaundersökning-Biokemi (Zink, Fruktos) 98,6 106 140
SemP- Spermaundersökning-vitalitetstest (levande spermier) 32,2 34,7 45,7
SemP- Spermieantikroppar 240 259 340
SemP- Spermiepreparation före insemination 961 1038 1365
B- SR 35,6 38,4 50,5
S- S 100 B 630 680 895
Svalg-
sekret-
Strep A 71,0 76,6 101
Pt Svett-Klorid 966 1042 1371
aB- Syrabasstatus inklusive laktat 84,9 91,6 121
kB- Syrabasstatus inklusive laktat 84,9 91,6 121
vB- Syrabasstatus 79,0 85,2 112

 

Till början

   

 T

 Prov Intern Vårdval Extern
S- T3, fritt 47,4 51,2 67,4
S- T4, fritt 47,4 51,2 67,4
B- Takrolimus 331 357 470
S- Testosteron 106 114 150
S- Tobramycin 64,8 70,0 92,1
S- TPO 181 196 258
S- TRAK 296 320 420
U- Tramadol (sålln) 56,5 60,9 80,2
S- Transferrin 42,1 45,5 59,8
S- Transferrin-receptor 139 150 197
S- Transglutaminas 204 220 290
S- Transtyretin 79,0 85,2 112
S- Triglycerider 13,2 14,2 18,7
P- Troponin T 166 179 235
S- Tryptas 414 447 588
S- TSH (Tyrotropin) 47,4 51,2 67,4

 

Till början

   

U

Prov Intern Vårdval Extern
S- Urat 13,2 14,2 18,7
tU- Urat 13,2 14,2 18,7
S- Urea 13,2 14,2 18,7
tU- Urea 13,2 14,2 18,7
Dv- Urea 13,2 14,2 18,7
Pt- Ureaclearance (korr) 47,4 51,2 67,4
U- Urin-Status (Alb- Ery- Leuko- Glukos- Acetoacetat- Nitrit-) remsa  14,4 15,6 20,5

 

Till början

   

V

Prov Intern Vårdval Extern
S- Valproat 110 118 156
S- Vancomycin 64,8 70,0 92,1
U- Vanillinmandelat 289 312 411
S- Vitamin D (25-OH) 126 136 179

 

Till början

   

Z

Prov Intern Vårdval Extern
S- Zink 51,7 55,8 73,7

 

Till början

   

Ö

Prov Intern Vårdval Extern
S- Östradiol 132 142 187

 

Till början

   

Övriga tjänster

Intern Vårdval Extern
Benmärgsutstryk 260 281 369
BMI     54,0
Provtagning på vårdavdelning 159    
Provtagning i primärvård och på provtagningscentral   73,3 73,3
Övervakning av urinprovtagning droger 192 192 192
Utlämning av scattergram 58,2 62,8 82,6

 

Prislista för laboratoriemedicin

Reviderad 2018-01-02

Frågor om prislistan

Veronica Hanson
Områdeschef kemilaboratoriet Jönköping

Provtagningshandbok klinisk kemi

Prislista Intern gäller för laboratorieservice inom specialistvård med fast abonnemang.

Prislista Vårdval gäller för laboratorieservice inom vårdval för primärvården.

Prislista Extern gäller för laboratorieservice för övriga kunder = vårdenheter vid landsting utanför Region Jönköpings län, kommuner, statliga myndigheter, företag med mera.

Uppdaterad: 2018-09-11
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik