Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Prislista klinisk mikrobiologi 2018

Generellt gäller: Akut-pris = 2 x listpris

Bakteriologi

 
     
Prov

Intern

Vårdval

Extern

Angina vincenti 94 102 134
Allmän bakt odling 169 182 240
Blododling 132 142 187
Endotoxintest 636 686 903
Fecesodling 159 172 226
Gonokockodling 114 123 161
Miljöundersökning 1 486 1 604  
MRSA miljö 124 134 176
Multiresistenta bakterier MRB-screening 264 285 375
Nasofarynxodling 111 120 158
Odling dialysvatten 189 204 268
Odling hygienprov 85 92 121
Odling legionella i vatten 260 281 369
Pneumokock-ag i urin 325 350 461
Punktat, likvor 197 213 280
Sputumodling 195 211 277
Svalg 94 102 134
Svampodling 189 204 268
Urinodling 105 113 149
       

Serologi/Virologi 

     
Prov

Intern

Vårdval

Extern

Anaplasma 296 320 420
Anti-HBc 81 87 115
Anti-HBs 114 123 161
Anti-HCV 85 92 121
Anti-HIV I/II 64 69 90
Anti-HTLV I/II 85 92 121
Block BGC

203

   
Block BGC + HTLV I/II och HBc 322    
Block Blodsmittescreening 212 229  
Block Blodsmittescreening + HBc 292 315  
Block MVC 139 150 197
Block MVC + Rubella 210 227 298
Block smittscreening 358    
Borrelia-ak 143 155 203
Borrelia IgG Immunoblot 413 446 587
Borrelia IgM Immunoblot 380 410 540
Borrelia, Neuroborrelia 590 637 838
CXCL13 549 592 779
CMV-ak 322 347 457
EBV-ak 224 242 318
Fästingblock serum 736 795 1 046
Fästingblock serum + likvor 1 250 1 349 1 776
HAV IgG-ak 94 102 134
HAV IgM-ak 116 125 164
HBsAg 64 69 90
HCV-ag 189 203 268
Helicobacter-ag i feces 221 238 313
Legionella-ag i urin 322 347 457
Rota/adenovirus 210 227 298
Rubella-ak 98 105 139
Syflis 55 60 78
Syfilis uppföljning 266 288 378
TBE-ak 435 469 617
TBE IgM 660 712 937
Tuberkulos-ag (Quantiferon) 189 204 269
Extra rör för frysning (3 år) 42    
       

Immunologi 

     
Prov

Intern

Vårdval

Extern

T o B lymfocyter 1 184 1 278 1 682
       

Molekylärbiologi

     
Prov     

Intern

Vårdval

Extern

B-HLA-B27 352 380 500
B-JAK2 308 332 437
B-Laktostolerans genotypning 266 287 378
BCR/ABL kvantifiering 4 013 4 330 5 698
Borrelia-DNA 770 770 770
EHEC 330 356 469
HPV 140 151 199
HSV 384 415 546
HSVL 768 829 1 091
Klamydia + Gonokocker sekret 154 164 219
Klamydia + Gonokocker urin 154 164 219
Luftvägsblock IVA/immunsupprimerad) 1 889 2 039 2 683
Luftvägsblock 10 agens (svår pneumoni) 931 1 004  1 322
Mykoplasma, Pertussis, TWAR (C. pneumoniae) 378 408 537
Mykoplasama genitalium 280 302 398
PVL 289 312 410
Tuberkulos PCR 1 103 1 190 1 566
VZV DNA 384 415 546
       

Parasitologi

     
Prov

Intern

Vårdval

Extern

Malaria 320 346 455
Maskägg/cystor 193 208 274
Schistosomiasis 205 221 291
Tejptest 118 127 167
Övrigt 169 182 240
       

 

 

Prislista för laboratoriemedicin

Reviderad 2018-06-04

Frågor om prislistan

Diana Karlqvist
Vårdadministratör
010–242 23 23

Provtagningshandbok klinisk mikrobiologi

Prislista Intern gäller för laboratorieservice inom specialistvård med fast abonnemang.

Prislista Vårdval gäller för laboratorieservice inom vårdval för primärvården.

Prislista Extern gäller för laboratorieservice för övriga kunder = vårdenheter vid landsting utanför Region Jönköpings län, kommuner, statliga myndigheter, företag m m.

Uppdaterad: 2018-11-22
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik