Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Prislista klinisk mikrobiologi 2019

Generellt gäller: Akut-pris = 2 x listpris

Bakteriologi

 
     
Prov

Intern

Vårdval

Extern

Angina vincenti 97 105 138
Allmän bakt odling 174 188 247
Blododling 136 146 192
Endotoxintest 655 707 930
Fecesodling 164 177 233
Gonokockodling 117 126 166
Miljöundersökning 1 531 1 652  
MRSA miljö 128 138 182
Multiresistenta bakterier MRB-screening 272 294 386
Nasofarynxodling 115 124 163
Odling dialysvatten 195 210 276
Odling hygienprov 87 94 124
Odling legionella i vatten 268 289 380
Pneumokock-ag i urin 334 361 475
Punktat, likvor 203 219 289
Sputumodling 201 217 286
Svalg 97 105 138
Svampodling 195 210 276
Urinodling 108 117 154
       

Serologi/Virologi 

     
Prov

Intern

Vårdval

Extern

Anaplasma 305 329 433
Anti-HBc 83 90 118
Anti-HBs 117 126 166
Anti-HCV 87 94 124
Anti-HIV I/II 66 71 93
Anti-HTLV I/II 87 94 124
Block BGC

209

   
Block BGC + HTLV I/II och HBc 331    
Block Blodsmittescreening 219 236  
Block Blodsmittescreening + HBc 301 324  
Block MVC 143 155 203
Block MVC + Rubella 216 234 307
Block smittscreening 381    
Borrelia-ak 148 159 210
Borrelia IgG Immunoblot 425 459 604
Borrelia IgM Immunoblot 391 422 556
Borrelia, Neuroborrelia 608 656 863
CXCL13 565 610 803
CMV-ak 331 357 470
EBV-ak 231 249 327
Fästingblock serum 759 819 1 077
Fästingblock serum + likvor 1 288 1 390 1 829
HAV IgG-ak 97 105 138
HAV IgM-ak 119 129 169
HBsAg 66 71 93
HCV-ag 194 210 276
Helicobacter-ag i feces 227 245 323
Legionella-ag i urin 331 357 470
Rota/adenovirus 216 234 307
Rubella-ak 101 109 143
Syflis 57 61 81
Syfilis uppföljning 274 296 390
TBE-ak 448 483 636
TBE IgM 704 760 999
Tuberkulos-ag (Quantiferon) 139 150 197
Extra rör för frysning (3 år) 44    
       

Immunologi 

     
Prov

Intern

Vårdval

Extern

T o B lymfocyter 1 220 1 316 1 732
       

Molekylärbiologi

     
Prov     

Intern

Vårdval

Extern

B-HLA-B27 363 392 515
B-JAK2 317 342 450
B-Laktostolerans genotypning 274 296 390
BCR/ABL kvantifiering 4 133 4 460 5 868
Borrelia-DNA 770 770 770
EHEC 340 367 483
HPV 144 156 205
HSV 396 427 562
HSVL 791 854 1 124
Klamydia + Gonokocker sekret 159 171 226
Klamydia + Gonokocker urin 159 171 226
Luftvägsblock IVA/immunsupprimerad) 1 946 2 100 2 763
Luftvägsblock 10 agens (svår pneumoni) 959 1 035  1 361
Mykoplasma, Pertussis, TWAR (C. pneumoniae) 389 420 553
Mykoplasama genitalium 289 311 410
PVL 297 321 422
Tuberkulos PCR 1 136 1 226 1 613
VZV DNA 397 427 562
       

Parasitologi

     
Prov

Intern

Vårdval

Extern

Malaria 330 356 469
Maskägg/cystor 199 215 282
Schistosomiasis 211 228 300
Tejptest 121 131 172
Övrigt 174 188 247
       

 

 

Prislista för laboratoriemedicin

Reviderad 2019-01-15

Frågor om prislistan

Diana Karlqvist
Vårdadministratör
010–242 23 23

Provtagningshandbok klinisk mikrobiologi

Prislista Intern gäller för laboratorieservice inom specialistvård med fast abonnemang.

Prislista Vårdval gäller för laboratorieservice inom vårdval för primärvården.

Prislista Extern gäller för laboratorieservice för övriga kunder = vårdenheter vid landsting utanför Region Jönköpings län, kommuner, statliga myndigheter, företag m m.

Uppdaterad: 2019-01-16
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik