Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Prislista klinisk patologi 2019

Histologiska undersökningar exkl tillägg

Utskärning

 

 

Antal klossar


1-3
4-6
7-9
10-20
21-40
41-60
61-

 

Prislista
intern

565
905
1 172
1 662
2 433
3 407
4 769

Prislista
vårdval

610
976
1 265
1 794
2 626
3 677
5 147

Prislista extern

802
1 284
1 664
2 360
3 455
4 838
6 772


Storsnitt

Antal klossar


1-3
4-6
7-9
10-15
16-20
21-
 

Prislista
intern

484
1 117
1 796
2 998
4 198
5 877

Prislista
vårdval

523
1 207
1 938
3 236
4 530
6 342

Prislista extern

   687
1 587
2 550
4 257
5 961
8 346

Fryssnitt

Antal bitar


1-3
4-6
7-9
10-15
 

Prislista
intern

1 616
3 260
4 851
9 149
 

Prislista
vårdval

1 745
3 519
5 236
9 873
 

Prislista extern

2 295
4 631
6 890
12 613
 

 

Cytologiska undersökningar exkl tillägg

Cervixcytologi
indicerad

Prislista 
intern

174

Prislista 
vårdval

188

Prislista extern 

247

Cervixcytologi
gynekologisk
cellprovskontroll

126

135

179

HPV-analys
(utförs på
mikrobiologen)
           144

 

156
 


205

Vätska
 
496 533 661
Cerebrospinal-
vätska (CSV)
754 790 918
Inbäddat
cytologiskt
material

565

610

802


Punktion

Antal glas

1-3
4-6
7-9
10-

Prislista
 inter

397
448
516
574

Prislista
vårdval

429
485
557
620

Prislista extern

565
637
733
816

 

 

Hematologiska undersökningar exkl tillägg

 Benmärg

Prislista
 intern

2 285

Prislista
vårdval

2 455

Prislista
extern

  3 044 

Blodutstryk

518

560

736

LAP-Score

156

168

208

Flödescytometri

3  178

3 431

4 514

DNA-ploidi 2 217 2 393 3 148

 

Obduktion

 Obduktion

Prislista
 intern

 

Prislista
vårdval

 

Prislista
extern

 

Obduktion
vuxen

Abonnemang

Abonnemang

Abonnemang

Obduktion
utomläns-
patient

   
11 211

Obduktion
foster
< v 22


3 807


4 089


5 070

Obduktion
barn
< 1 år

4 674

5 020 6 255


Tillägg

Specialfärgning
Enzymfärgning

Antal


1-3
4-6
7-9

Prislista
intern

166
429
753

Prislista
vårdval

178
462
810

Prislista
extern

221
572
1 005

Immunhisto-
kemisk färgning

Antikroppar


1-3
4-6
7-9
10-20
>21

Prislista
intern

795
1 262
1 663
2 315
3 240

Prislista
vårdval

858
1 361
1 795
2 498
3 496

Prislista extern

1 129
1 790
2 363
3 286
4 600

Snabbsvar

 

431

466

612

Tidskrävande
undersökning
  471 508 669

Färskt preparat

 

118

127

167

Preparatröntgen

 

1 044

1 121


1 360
MDK bröst   561 602 746
Assistans vid
njurbiopsi
  254 273 339
Assistans läkarpunktion   635 - -
Preparering BAL   149 160 199
Preparat saknas
i burk
  149 161 231
Burk inte inkommit
till lab
 
65

65

65

HER2 IH

 

1 454

1 569


1 946

HER2 SISH

  3 216 3 471 4 569
Eftergranskning
extern
  565 610 802
Exern analys
(adm avgift)
 
41

44

63
Extern analys
(expressporto)
 
140

140

140

 

Prislista för laboratoriemedicin

Reviderad
2019-01-08

Frågor om prislistan

Maria Kullman
Områdeschef patologilaboratoriet
010–242 24 58

Provtagningshandbok klinisk patologi

Prislista Intern gäller för laboratorieservice inom specialistvård med fast abonnemang.

Prislista Vårdval gäller för laboratorieservice inom vårdval.

Prislista Extern gäller för laboratorieservice för övriga kunder = vårdenheter utanför Region Jönköpings län, kommuner, statliga myndigheter, företag med mera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2019-03-20
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik