Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Prislista klinisk patologi 2018

Histologiska undersökningar exkl tillägg

Utskärning

 

 

Antal klossar


1-3
4-6
7-9
10-20
21-40
41-60
61-

 

Prislista
intern

548
878
1 137
1 614
2 363
3 308
4 630

Prislista
vårdval

592
948
1 228
1 741
2 550
3 570
4 997

Prislista extern

779
1 247
1 616
2 292
3 354
4 697
6 575


Storsnitt

Antal klossar


1-3
4-6
7-9
10-15
16-20
21-
 

Prislista
intern

469
1 085
1 743
2 911
4 076
5 706

Prislista
vårdval

508
1 172
1 882
3 142
4 398
6 157

Prislista extern

667
1 541
2 476
4 133
5 787
8 102

Fryssnitt

Antal bitar


1-3
4-6
7-9
10-15
16-

Prislista
intern

1 569
3 165
4 709
8 883
12 436

Prislista
vårdval

1 694
3 417
5 083
9 586
13 421

Prislista extern

2 228
4 496
6 689
12 613
17 452

 

Cytologiska undersökningar exkl tillägg

Cervixcytologi
indicerad

Prislista 
intern

169

Prislista 
vårdval

182

Prislista extern 

240

Cervixcytologi
gynekologisk
cellprovskontroll

122

132

174

HPV-analys
(utförs på
mikrobiologen)
           140

 


151


199

Vätska
 
482 517 641
Cerebrospinal-
vätska (CSV)
732 767 891
Inbäddat
cytologiskt
material

549

592

779


Punktion

Antal glas

1-3
4-6
7-9
10-

Prislista
 inter

385
435
501
558

Prislista
vårdval

417
470
540
602

Prislista extern

548
618
711
792

 

 

Hematologiska undersökningar exkl tillägg

 Benmärg

Prislista
 intern

2 119

Prislista
vårdval

2 383

Prislista
extern

  2 955 

Blodutstryk

503

543

714

LAP-Score

152

163

202

Flödescytometri

3 085

3 331

4 382

DNA-ploidi 2 152 2 323 3 057

 

Obduktion

 Obduktion

Prislista
 intern

 

Prislista
vårdval

 

Prislista
extern

 

Obduktion
vuxen

Abonnemang

Abonnemang

Abonnemang

Obduktion
utomläns-
patient

   
10 884

Obduktion
foster
< v 22


3 696


3 970


4 922

Obduktion
barn
< 1 år

4 538

4 874 6 043


Tillägg

Specialfärgning
Enzymfärgning

Antal


1-3
4-6
7-9

Prislista
intern

161
417
732

Prislista
vårdval

173
448
786

Prislista
extern

215
555
975

Immunhisto-
kemisk färgning

Antikroppar


1-3
4-6
7-9
10-20
>21

Prislista
intern

771
1 225
1 615
2 247
3 146

Prislista
vårdval

833
1 321
1 742
2 425
3 395

Prislista extern

1 096
1 738
2 294
3 190
4 466

Snabbsvar

 

419

452

594

Tidskrävande
undersökning
  457 493 650

Färskt preparat

 

114

123

162

Preparatröntgen

 

1 044

1 121


1 360
MDK bröst   544 585 724
Assistans vid
njurbiopsi
  247 265 329
Preparering BAL   145 156 193
Preparat saknas
i burk
  145 156 193
Burk inte inkommit
till lab
 
60

60

60

HER2 IH

 

1 411

1 524


1 889

HER2 SISH

  3 122 3 370 4 436
Eftergranskning
extern
  549 592 779
Exern analys
(adm avgift)
 
40

43

61
Extern analys
(expressporto)
 
110

110

110

 

Prislista för laboratoriemedicin

Reviderad
2018-06-13

Frågor om prislistan

Maria Kullman
Områdeschef patologilaboratoriet
010–242 24 58

Provtagningshandbok klinisk patologi

Prislista Intern gäller för laboratorieservice inom specialistvård med fast abonnemang.

Prislista Vårdval gäller för laboratorieservice inom vårdval.

Prislista Extern gäller för laboratorieservice för övriga kunder = vårdenheter vid landsting utanför Region Jönköpings län, kommuner, statliga myndigheter, företag med mera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2018-09-11
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik