Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Allmän information

Klinisk patologi är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO 15189, ackrediteringsnummer 1385.

Ackrediteringen omfattar följande diagnostikområden:

  • Exfoliativ cytologi - vaginal/cervixcytologi


För vidare information hänvisas till kvalitetssystemansvarig på laboratoriet Jenny Thureson, e-mailadress  eller ackrediteringsorgan Swedac (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Utöver de anvisningar som anges i provtagningshandboken för klinisk patologi gäller de föreskrifter som finns angivna i HANDBOK för hälso- och sjukvård (extern länk, öppnas i nytt fönster)

 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell

 

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2015-09-24

 

 

Uppdaterad: 2016-01-26
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik