Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Ansvarig

Ingvar Jarlsfelt
medicinsk chef
010 -242 24 43

Kontaktperson för provtagningshandbok patologi

Gerd Rosén

 

Uppdaterad: 2017-04-27
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik