Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Beställning av burkar, remisser

Burkar

Preparatburkar, storlek från 36 ml till 2100 ml, kan beställas från Länsförsörjning, Länssjukhuset Ryhov. Även burkar innehållande formaldehydlösning kan beställas. Burkar med färgad formaldehydlösning är att föredra vid till exempel prostatabiopsier.

Vid akut behov kan burkar tillhandahållas av klinisk patologi. Större kärl som återanvänds av operationsenheten på Länssjukhuset Ryhov hämtas på klinisk patologi.

Plastflaska 250 ml med fixeringslösning för urin/blåssköljvätska med skruvkork beställes från länsförsörjningen, artikelnummer 17750400.
 
Formaldehydetikett beställs från patologlab, tel 010 - 242 24 49.

Burkar, spatlar och borstar för vätskebaserad vaginalcytologi kan beställas från länsförsörjningen, Länssjukhuset Ryhov.
 


Remisser

Remiss PAD/CYT, CERVIXCYTOLOGI INDICERAD och GYNEKOLOGISK CELLPROVSKONTROLLOBDUKTION: Remisser finns på intranätet under Administrativt stöd och IT/ Blanketter och mallar/ Patientblanketter/ Remisser.

 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2017-04-27

 

Uppdaterad: 2017-04-27
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik