Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontroll och provinlämning

Kontroll

Kontroll av antal burkar-glas-provrör
Längst ned på remissen PAD/CYT finns en ruta där avsänt antal burkar-glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändandet av provet. Vid ankomsten till laboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.
 

Provinlämning

Ofixerade vävnadsprover lämnas direkt till personal på laboratoriet eftersom dessa ska omhändertas omgående. För att hinna med erforderliga förberedelser ska laboratoriet alltid förvarnas om att prov kommer, telefon  010 - 242 24 49.
Se även respektive provtagningsanvisning.

Prov bör lämnas före kl. 15:30.
Om ofixerat prov beräknas komma senare än 15:30 är det mycket viktigt att laboratoriet informeras om detta i så god tid som möjligt.

Transportlådan ska märkas med "färskt".

Formaldehydfixerade vävnadsprover ska förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet.

Punktioner lufttorkas och förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet. Se även specifik instruktion.

Vaginal/cervixcytologiska prover vätskebaserad metod fixeras i burk med Preserv Cyt.  Dra åt locket så att den svarta markeringen kommer mitt för markeringen på burken. Förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet. Se även provtagningsanvisning vaginal/cervixcytologi  vätskebaserad metod.


Punktioner  får inte sampackas med vävnadsprover i formaldehyd. Formaldehydånga kan inverka menligt på provkvaliteten. Minsta krav är att förpackningar med dessa prover särpackas i en kraftig plastpåse.

Vätskor med tillsats av 70% alkohol samt urin/blåssköljvätska i fixeringslösning kan förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet.

Cerebrospinalvätska (likvor) lämnas snarast till laboratoriepersonal på respektive sjukhus. Se separat instruktion.

Övriga vätskor lämnas direkt till laboratoriepersonal så snart som möjligt.

Alla prover ska förpackas på ett sådant sätt att läckage förhindras och att skador på provmaterialet ej kan uppstå. Remisser kan med fördel läggas i plastmapp eller motsvarande.

Provmaterial samt komplett ifylld remiss skickas till:
Klinisk patologi
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2016-12-02

 

Uppdaterad: 2017-04-27
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik