Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Preparatmärkning

Alla burkar/provrör ska vara märkta med patientens namn och fullständigt personnummer, preparatets art och lokalisation samt datum och klockslag då preparatet lagts i formaldehyd. Använd gärna provtagningsunderlag/patientetiketter från ROS både till provburk och remiss (pappersremiss).

Burk innehållande formaldehyd ska vara märkt med "Formaldehydetikett".
Om preparatet ligger i koksaltlösning eller någon annan vätska ska detta anges på provburken.
För vätskor till cytologilaboratoriet ska det framgå om 70% sprit tillsatts.
Blåssköljvätska/urincytologi ska skickas i flaska med fixerlösning som beställs från klinisk patologi.

För vätskebaserad cervixlcytologi räcker namn och fullständigt personnummer.

Märkning av objektglas ska göras med blyertspenna.
Objektglas ska märkas med fullständigt personnummer och namn. Får inte namnet plats kan det ersättas med initialer. Har prov tagits från olika lokalisationer på samma patient ska glasen även märkas med lokalisation.

 


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

 Innehållsförteckning
Reviderad 2016-12-02

 

Uppdaterad: 2016-12-05
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik