Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Allmän instruktion

Av innehållsförteckningen framgår vilka histologiska prover som ska behandlas enligt specifika instruktioner. I övrigt gäller följande:
 

Tillbehör

Provburk i lämplig storlek innehållande 4% formaldehydlösning. OBS! Provburken får ej vara för liten. Vävnadsprovet ska i möjligaste mån ha fritt utrymme så att fixeringen blir optimal.

Etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer för märkning av burken.

Alla burkar/provrör ska vara märkta med patientens namn och fullständigt personnummer, preparatets art och lokalisation samt datum och klockslag då preparatet lagts i formaldehyd.

Formaldehydetikett för märkning av burken enligt regler från Kemikalieinspektionen.

Remiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare).

 

Utförande

Preparatet ska hanteras med varsamhet.

Tarmpreparat och andra kladdiga preparat sköljes väl i koksaltlösning eller rinnande vatten. Tarmpreparat ska dessutom klippas upp.

Om vävnad monteras på korkplatta eller liknande bör filtrerpapper eller liknande placeras mellan vävnad och korkplatta.

Preparat ska snarast läggas i 4% formaldehydlösning i rumstemperatur för att uppnå bästa möjliga fixering. Preparat som ligger i formaldehydlösning kan förvaras i rumstemperatur under lång tid.

Formaldehydmängden bör om möjligt vara tio gånger preparatets volym.

Se även Kontroll och provinlämning


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

Innehållsförteckning
Reviderad 2016-02-24

Uppdaterad: 2016-02-24
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik