Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Övriga allergener

Provtagning:

Rör med gel (4 mL, gul propp (se bild 1, nytt fönster)).
Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid:

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Referensintervall:

Se svarsrapport.

Remiss:

ROS: kategori Allergi (Rubrik: Analyseras på annat lab) alternativt pappersremiss 4.
Pappersremiss: SKriv önskad analys vid tomt "öga" (laboratoriepersonal tittar på samtliga allergiremisser och skickar vid behov analys till annat laboratorium).

Övriga anvisningar:

Prov centrifugeras i 10 minuter. Centrifugerat prov är hållbart en vecka i kyla, 2-8 °C. Vid längre förvaring hälls serum över i nytt rör och fryses.

Kapillärprov: Microtainerrör med gel, gul propp.
Minsta mängd serum: 100 µL + 40 µL/allergen.


Detta dokument hålls uppdaterat på webben varför utskrift ej kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandboken
klinisk kemi

Innehållsförteckning
Reviderad 2009-06-11

Uppdaterad: 2017-10-30
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik