Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Drogtest för arbetslivet samt körkortsärenden

Provtagning:

Urinprov lämnas i tre plaströr med vitt skruvlock (se bild 14, nytt fönster). Temperatur tas på urinen. Provrören förseglas med bifogad förseglingstejp (finns på bakre delen av remissen).
Provlämnaren signerar remissen.

Svarstid:

Nästföljande vardag.

Remiss:

Drogtest för arbetslivet samt körkortsärenden. Rekvireras från laboratoriemedicin, Ryhov tillsammans med provkit.

Övrig information:

Förseglad provpåse skickas till Provinlämningen, Ryhov, Jönköping. Omhändertas enligt specifika rutiner. Provpåsen lämnas oöppnad till analyserande personal för inmärkning och analys.


Detta dokument hålls uppdaterat på webben varför utskrift ej kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandboken
klinisk kemi
 

Innehållsförteckning
Reviderad 2010-05-18

Uppdaterad: 2017-10-30
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik