Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
Uppdaterad: 2019-01-23
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik