Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kapillärprovtagning

Planerad kapillärprovtagning görs endast inom Länssjukhuset Ryhov. Laboratoriets personal utför provtagning efter beställning via remiss, som ska vara laboratoriet tillhanda senast kl 21.00 kvällen före provtagningsdagen. Önskad provtagningstid ska anges på remissen.

Akut kapillärprovtagning beställs dygnet runt på:
telefon 010-242 20 00 Jönköping
telefon 010-243 52 70 Eksjö
telefon 010-245 33 42 Nässjö
telefon 010-244 76 55 Värnamo.
Provtagningsunderlag (alternativt remiss) ska finnas på avdelningen när provtagaren kommer, för att undvika försening.

Observera att kapillärprovtagning medför risk för mindre tillförlitliga analysresultat och bör endast användas då venös provtagning inte kunnat utföras, till exempel svårstuckna patienter och barn.
 

Provtagningshandbok
laboratoriemedicin

Ansvarig Inga Zelvyte, överläkare/medicinsk chef
010-242 23 88 

Uppdaterad: 2018-07-25
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik