Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Läkemedelsanalyser

Analys av läkemedel utförs för att fastställa överdosering eller för terapikontroll. För de flesta läkemedel föreligger markanta variationer i plasmakoncentrationer under dygnet. Prov för terapikontroll tas alltid före morgondos. Tidpunkt för senaste dosintag och provtagning ska anges på remissen.
 

Av metodologiska skäl rekommenderas provtagning i de provtagningsrör som står angivet i provtagningsanvisningarna. I undantagsfall kan även Na-Heparinrör användas (5 mL alternativt 7 mL (se bild 6 eller 7, nytt fönster). Det är noga att dessa provrör blandas direkt efter provtagning.
Provtagning från CVK rekommenderas ej.

 

Provtagningshandbok
laboratoriemedicin

Ansvarig Inga Zelvyté, överläkare/medicinsk chef
010-242 59 25

 

 

Uppdaterad: 2017-12-05
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik