Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Avföringsprover/Feces

Provtagning för hemoglobin i feces (Actim Fecal Blood): Tag avföring med pinnen som sitter i provtagningsburkens lock. Rotera pinnen på olika ställen i avföringen. Mängden prov är tillräcklig när båda fårorna i pinnens ände är fyllda. Sätt tillbaka locket med pinnen på burken med buffert och skruva fast locket. Skaka därefter burken kraftigt tills avföringen helt blandats med bufferten och fårorna är helt tomma. (Provtagningsmaterial rekvireras från länsförsörjningen/centraldepån)

När patienten själv ska utföra provtagningen bifogas förutom provtagningsburk/burkar även Provtagningsinstruktion för Actim Fecal Blood. Kan även hämtas på startsidan för provtagningshandboken (nytt fönster).

Efter avslutad provsamling, lämnas burkarna snarast till närmaste laboratorium/vårdcentral, senast en vecka efter provtagning.

Kvantitativa analyser: Avföringsprov/Feces samlas i speciell invägd burk (rekvireras från länsförsörjningen/ centraldepån) med lock. Förvaras i kyla (2 - 8°C) under insamlingsperioden och tidpunkten för periodens början och slut anges på remissen.
 

Provtagningshandbok
klinisk kemi

Ansvarig Tamara Zafirova, överläkare/medicinsk chef
telefon 036-32 23

Uppdaterad: 2017-10-30
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik