Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Ledvätska

Om patientens led lokalbehandlats med cortison ska minst 4 dygn ha förflutit efter injektionen innan ledvätskeprov kan tas för undersökning av kristaller/celler. Ledvätskan överförs i EDTA-rör och röret vändes 10 gånger omedelbart efter provtagningen för att undvika fibrinutfällning. Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.

Provtagningshandbok
klinisk kemi

Ansvarig Inga Zelvyté, överläkare/medicinsk chef
010-242 59 25 
E-post:

Uppdaterad: 2018-07-25
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik