Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Pleuravätska, peritonealvätska, dialysvätska

Många substanser kan analyseras med våra metoder också i dessa vätskor. Från laboratoriets sida rekommenderar vi i så fall kontakt med laboratorieläkare för genomgång av frågeställning och lämpliga analyser.

Provtagningshandbok
klinisk kemi

Ansvarig Inga Zelvyté, överläkare/medicinsk chef
010-242 59 25
E-post:

 

Uppdaterad: 2018-08-17
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik