Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Interferenser

Många analyser inom klinisk kemi baserar sig på mätning av ljusintensitet, ofta vid en specifik våglängd. Detta innebär att analyser utförda på serum/plasma med avvikande färg eller grumling kan vara omöjliga att utföra så att rätt svar erhålls. De vanligaste situationerna av denna typ inträffar vid hyperlipidemi (grumling) samt vid kraftig hemolys (färg). Förutom av biologiska skäl kan grumling åstadkommas genom infusion av lipidhaltiga näringslösningar. Kraftig hemolys kan orsakas av felaktig provtagning/provhantering (temperatur, skakning av provrör).

Provtagningshandbok
klinisk kemi

Ansvarig
Inga Zelvyté
överläkare/medicinsk chef
010-242 59 25

Uppdaterad: 2018-07-25
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik