Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Pappersremisser

Remisserna 1 - 4 är anpassade för automatisk inregistrering och utgör enbart underlag för beställning av analyser. Detaljerade instruktioner för ifyllande, se remissernas baksida. Analysresultaten skrivs ut på papper i A4-format.
Analyser som ej finns upptagna på Remiss 1 – 4 kan som regel beställas på Remiss Allmän.

Beställning av analyser som inte utförs på Ryhov görs lämpligen på remiss från analyserande laboratorium (se provtagningshandboken för respektive analys).
Beställaren rekvirerar själv specialremisser.

Remiss 1

Länsförsörjningens artikelnummer: 90198301
Användning/anmärkning: Används för serumanalyser av rutinkaraktär som kan analyseras akut plus Lipidstatus och Blodstatus med flera.

Remiss 2

Länsförsörjningens artikelnummer: 90198302
Användning/anmärkning: Analys av proteiner i serum, några metaller, hormoner och HbA1C samt analyser i urin och spinalvätska.

Remiss 3

Länsförsörjningens artikelnummer: 90198303
Användning/anmärkning: I huvudsak analys av läkemedel, droger och hormoner i serum.

Remiss 4

Länsförsörjningens artikelnummer: 90198304
Användning/anmärkning: Analys av antikroppar mot allergener.

Remiss Allmän

Länsförsörjningens artikelnummer: 90196702
Användning/anmärkning: Används för enstaka, "udda", analyser.

Remiss Konsultation

Länsförsörjningens artikelnummer: 90204900
Användning/anmärkning: Används framförallt till funktionsundersökningar och prov som lämnas till klinisk kemi för vidare befodran.

Remiss för spermaundersökning

Rekvireras från klinisk kemi, telefon (036-3)2 23 69.

Provtagningshandbok
klinisk kemi

Ansvarig Tamara Zafirova, överläkare/medicinsk chef
036-32 23 88 

Uppdaterad: 2017-10-30
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik