Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Övrigt provtagningsmateriel

Bild 13

Försegllingstejp till drogtester i urin.

Benämning: Förseglingstejp till drogtester i urin.
Länsförsörjningens artikelnummer: 80061510


Bild 14
 

Sterilt rör med skruvlock
Benämning: Sterilt rör med skruvlock (polypropylen), rund botten
Volym: 10 mL
Länsförsörjningens artikelnummer: 06639910


Bild 15

Plaströr med konisk botten
Benämning:
Rör centr plast, konisk botten
Volym: 15 mL
Länsförsörjningens artikelnummer: 03220100
 


Bild 16
 

 Propp till koniskt plaströr
Benämning: Rör centr plast, propp
Länsförsörjningens artikelnummer: 05328000


Bild 17

 Kryorör

Benämning: Kryorör med lock
Volym: 2,0 mL
Länsförsörjningens artikelnummer: 05071700


Bild 18
 

Polypropylenrör, 5 mL
Benämning:
Polypropylenrör plast
Volym: 5 mL
Länsförsörjningens artikelnummer: 05071612


 

Bild 19

 

 Propp till polypropylenrör, 5 mL

Benämning: Propp till polypropylenrör plast
Länsförsörjningens artikelnummer: 05071611


Bild 20

Burk med sked

Benämning: Burk med sked
Länsförsörjningens artikelnummer: 03048600


Bild 21

Plastflaska, 250 mL
Benämning:
Flaska plast med skruvlock
Volym: 250 mL
Länsförsörjningens artikelnummer: 01720200


Bild 22

Plastflaska, 500 mL
Benämning:
Flaska plast med skruvlock
Volym: 500 mL
Länsförsörjningens artikelnummer: 01721000


Bild 23

Plastflaska, 1 L
Benämning:
Flaska plast med skruvlock
Volym: 1 L
Länsförsörjningens artikelnummer: 01714500


Bild 24

Plastdunk, 2,5 L
Benämning:
Flaska/dunk, plast med skruvlock
Volym: 2,5 L
Länsförsörjningens artikelnummer: 23780000


Bild 25

Transporthylsa för blodprover
Benämning:
Transporthylsa med absorbent för prov med smittrisk
Länsförsörjningens artikelnummer: 01941401


Bild 26

 Plastdunk med tillsats av HCL

Benämning: Plastdunk med tillsats av 15 mL saltsyra (HCl), 6 mol/L rekvireras från Laboratoriemedicin.
OBS! Frätande!


Bild 27

Fett i faeces

Benämning: Hink för insamling till fett i faeces.
Rekvireras från Laboratoriemedicin.


Bild 28

F-Hb

Benämning: Reagens blod i faeces provtub.
Länsförsörjningens artikelnummer: 07690400
 

Provtagningshandbok
klinisk kemi

Ansvarig
Inga Zelvyté
överläkare/medicinsk chef
Telefon: 010-242 59 25

 

Uppdaterad: 2018-08-17
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik