Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Spermaanalyser/spermapreparation

Spermaanalys används vid utredning av manlig reproduktiv hälsa. Spermaanalys kan ge information om spermiernas antal, rörelseförmåga och utseende, sädesvätskans sammansättning samt transportgångarnas tillstånd.

På Klinisk kemi i Jönköping utförs spermaanalys enligt internationellt accepterade mätmetoder och riktlinjer.

I basal spermaanalys ingår följande undersökningar:

Makroskopisk undersökning - består av mätning av spermavolym, likvifiering, viskositet, utseende, lukt.

Mikroskopisk undersökning - omfattar bestämning av spermierörlighet, räkning av  spermiekoncentration, utvärdering av spermiemorfologi och spermievitalitet samt analys av leukocyter och spermieantikroppar.

Biokemisk analys av seminalplasma utförs för att bedöma prostatas, sädesblåsornas och epididymisfunktion. Vi utför följande tester:
mätning av zink och fruktos i seminalplasma.

Tid för provinlämning bokas av patienten själv via telefon
010-242 23 69, måndag–torsdag kl. 7:30–12:00 samt
fredag 7:30–16:00.

Provtagningskärl beställs på laboratoriemedicin, telefon
010-242 23 69, måndag–torsdag kl. 7:30–12:00 samt
fredag 7:30–16:00.

Remiss:

Spermaundersökning (pdf, nytt fönster) samt Information inför provtagning (flera språk) ges till patienten inför provtagning.

Spermaanalys efter vasektomi

Används vid uppföljning efter vasektomi för att säkerställa att operationen har lyckats tekniskt och upptäcka en eventuell tidig rekanalisering.
Utredning består av bestämning av spermierörlighet vid direktmikroskopi och utvärdering av spermievitalitet.

Remiss:

Spermaanalys efter vasektomi (pdf, nytt fönster) samt Information inför provtagning (flera språk) ges till patienten inför provtagning.

Tid för provinlämning bokas av patienten själv via telefon
010-242 23 69, måndag–torsdag kl. 7:30–12:00 samt
fredag 7:30–16:00.

Spermiepreparation

Används för insemination, provrörsbefruktning (IVF), intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI).
Preparation består av separation och selektion av rörliga, morfologiskt normala (typiska) spermier.

Remiss:

Spermiepreparation (pdf, nytt fönster) med tillvaratagande rapport 1 och 2 samt Information inför provtagning (pdf, nytt fönster) ges till patienten inför provtagning.

Tid för provinlämning bokas av patienten själv via telefon
010-242 23 69, måndag–torsdag kl. 7:30–12:00 samt
fredag 7:30–16:00.

Provtagningshandboken
laboratoriemedicin


Reviderad 2017-06-28
Medicinsk chef:
Överläkare
Inga Zelvyté
telefon 010-242 59 25
E-post:
 

 

Uppdaterad: 2018-04-20
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik