Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Provtagningshandboken
klinisk kemi

Innehållsförteckning

Uppdaterad: 2017-03-22
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik