Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Allergena komponenter

Kemilaboratoriet utför analys av IgE-antikroppar mot allergena komponenter som ingår i vissa allergikällor och är ett bra komplement i allergiutredningen. Allergena komponenter är proteiner som tillhör olika proteinfamiljer och har olika värme- eller enzymstabilitet. Komponenter som tillhör proteinfamiljer lagringsproteiner eller lipid transfer proteiner (LTP) har hög stabilitet och ger upphov till svåra allergiska reaktioner medan komponenter som tillhör proteinfamiljer PR-10 eller profiliner har lägre stabilitet och ger vanligen mindre allvarliga allergiska reaktiner men undantag kan finnas. Analysresultaten kan ge vägledning om en patient har en ”äkta” allergi eller om symptomen är orsakade av korsreagerande allergen.

Följande allergena komponenter analyseras i Jönköping:

Jordnöt Ara h1

Lagringsproteiner. Kan ge upphov till svåra reaktioner

Ara h2
Ara h3
Ara h9 LTP. Kan ge upphov till svåra reaktioner
Ara h8 Korsreagerar med björk
Hasselnöt Cor a1 Korsreagerar med björk
Cor a8 LTP. Kan ge upphov till svåra reaktioner
Cor a9

Lagringsproteiner. Kan ge upphov till svåra reaktioner

Cor a14
Soja Gly m4 Korsreagerar med björk
Gly m5

Lagringsproteiner. Kan ge upphov till svåra reaktioner

Gly m6
Vete Tri a19 Omega-5-gliadin Markör för korrekt diagnostik av veteallergi
Ägg Gal d1 ovomukoid Markör för allergi mot värmebehandlat ägg
Bi Api m1 Specifik för bi
Geting Ves v5 Specifik för geting
Ves v1 Specifik för geting
Valnöt Jug r1 Lagringsproteiner. Kan ge upphov till svåra reaktioner.
Jug r3 LTP. Kan ge upphov till svåra reaktioner
Persika Pru p1 Korsreagerar med björk
Pru p3 LTP. Kan ge upphov till svåra reaktioner
Gråbo Art v1 Specifik för gråbo
Art v3 LTP. Kan ge upphov till svåra reaktioner (medelhavsområden)
Björk Bet v1

Specifik för björk

OBS! Dessa allergener bör beställas och tolkas endast i samarbete med allergologer.

Provtagningshandboken
klinisk kemi


Reviderad 2015-02-10

Uppdaterad: 2017-05-30
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik