Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

PM blododling

PM blododlingar

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2018-12-20
Diana Karlquist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik