Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Drogtester i helblod

Provtagning:

Ett rör utan tillsats (5 mL, röd propp (se bild 2, nytt fönster)) samt ett rör med Na-Fluorid (10 mL, grå propp (se bild 29, nytt fönster)) tas vid beställning av screeningtest. Om analys ska utföras på specifik drog, tas enbart rör med Na-Fluorid.
Natrium-Fluorid-rör beställs på Provtagningscentralen, Ryhov, Jönköping, telefon 036-32 20 00.
Prov lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid:

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Referensintervall:

Se svarsrapport

Remiss:

Konsult (pdf, nytt fönster)

Analyserande laboratorium:

Rättsmedicinalverket, Rättskemiska avdelningen, Linköping (nytt fönster).

Övriga anvisningar:

Serumprovet centrifugeras  i 10 minuter. Serum avpipetteras till nytt rör. Proverna förvaras i kyla, 2-8 ºC, tills transport till utförande laboratorium görs.Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandboken
klinisk kemi

Innehållsförteckning
Reviderad: 2013-01-08

Uppdaterad: 2017-05-30
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik