Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Provtagning urin för missbruksanalyser

När patienten anmäler sig ska identitetskontroll utföras. Kan patienten inte legitimera sig, ska medföljande person styrka patientens identitet samt legitimera sig själv. Om patienten eller medföljande person inte kan legitimera sig, utförs inte provtagningen.
Dokumentation av utförd legitimationskontroll görs på följande sätt:
Remiss 3: I rutan Diagnos/Frågeställning noteras utförd kontroll med Leg kontroll OK.
Remiss Drogtest (juridisk): I rutan ID-kontroll noteras utförd kontroll med OK.
Elektronisk remiss: Besvara frågan: Identitetskontroll utförd Ja/Nej. Frågan måste besvaras innan beställningen kan skickas.

Provlämnaren ska ta av sig ytterkläder och inte tillåtas ta med sig påse eller väska in på toaletten.
Provtagningen ska ske under övervakning.

När provet överlämnas ska provtagaren
-kontrollera provvolymen. Den bör vara minst 50 mL.
-kontrollera temperaturen på urinen. En temperaturremsa klistras utanpå provtagningskärlet så att urin finns bakom hela remsan. Läs av temperaturen inom 4 minuter när prov lämnats. Temperaturen ska vara 32-38 °C.

Urinprovets temperatur dokumenteras på följande sätt:
Remiss 3: notering görs i rutan Diagnos/Frågeställning Temp XX °C
Remiss Drogtest (juridisk): notering görs i ruta Temp C urin.
Elektronisk remiss: notering görs i avsedd ruta i beställningen. Därefter skickas beställningen.

Urinen hälls i 2 rör med skruvkork. Signera provtagningen samt skriv datum på förseglingstejpen och fäst denna över proppen på varje rör.

Rör för urinprov beställs på Länsförsörjningen:
beställningsnummer 06639910
Förseglingstejp beställs hos Länsförsörjningen:
Beställningsnummer 80061510

Uppdaterad: 2017-10-30
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik